Kontakt

MFI WOOD s.r.o.

Benešovská 432
405 01 Děčín II.
Republika Czeska

IČ: 06442919
DIČ: CZ06442919

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Rejonowym Ústí nad Labem, sygn. C, 40722.

Wstęp